Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Petra Soukupová

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Motiv hledání životní cesty v próze Petry Soukupové Marta v roce vetřelce
 (Kristýna KALINCOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6eotk0// | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Motiv hledání životní cesty v próze Petry Soukupové Marta v roce vetřelce
 (Kristýna KALINCOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6eotk0// | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Motiv hledání životní cesty v próze Petry Soukupové Marta v roce vetřelce
 (Kristýna KALINCOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6eotk0// | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Politické změny v meziválečném období a jejich odraz v české literatuře
 (Veronika Badinová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pvnyz/ | Specializace v pedagogice / Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Motiv hledání životní cesty v próze Petry Soukupové Marta v roce vetřelce
 (Kristýna KALINCOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6eotk0// | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Petra Soukupová v kontextu svých vrstevnic
 (Michaela SMETANOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//mryhiq// | Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ a lit. pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující | Theses on a related topic

Postavy v prózách Petry Soukupové
 (Tereza BRADÁČOVÁ)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8p6brw// | Filologie / Česká filologie | Theses on a related topic

Dětská perspektiva vyprávění ve vybraných prózách Petry Soukupové
 (Patrik Gwiźdź)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bqppf/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Interní subjekty v prózách Petry Soukupové.
 (Dominika Papíková)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v864g/ | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Nejnovější česká ženská próza
 (Aneta GAVLASOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ykp1xs// | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ | Theses on a related topic