Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hasici

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Stanovení minimální hasicí koncentrace plynné hasicí látky pro směs plynu a par kapaliny
 (Martin Florčinský)

2013, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100062 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Návrh plánu údržby a komplexního školení obsluhy pro kombinované hasicí automobily u jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
 (Tibor SZÖCS)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//8zjqf4// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Hrček & Neugebauer: Historie brněnské továrny na výrobu hasící techniky
 (Jakub Petrucha)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lsx4n/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Hodnocení hasící schopnosti práškových hasících látek
 (Jan Kníže)

2012, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94533 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Kontrola těsnosti prostoru pro plynová stabilní hasící zařízení
 (Soňa Krejčová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pii36u// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Ověření vlastností hasicí látky FIREADE 2000
 (Pavel Šušola)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118569 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Přenosné hasicí přístroje - požadavky na kontrolu, revize a údržbu
 (Hana Pastorková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114147 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Aerosolový hasicí systém – princip, rizika, varianty dalších aplikací
 (David Kroča)

2015, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114215 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Rozdíly mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči
 (Sabina Rázková)

2017, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//c8zaho// | Sociologie / Sociální antropologie | Theses on a related topic

Hydraulika dopravy hasicí pěny na místo její aplikace
 (Lukáš Hais)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128282 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)