Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zarizeni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Návrh učebního textu pro předmět Odběrná plynová zařízení učebního oboru Mechanik plynových zařízení
 (Jan Kotala)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e6ise/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Hospodaření zdravotnického zařízení v ČR (případová studie na úrovni zdravotnického zařízení ve Fakultní nemocnici v Motole)
 (Pavel Budinský)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cb936/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Zásady při návrhu požárně bezpečnostních zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru
 (Jana Juristová)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118545 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Komparace kvality života klientů standardního zařízení pro seniory a klientů v zařízení provozované Židovskou obcí
 (Monika KORÁBOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//yduwsi// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Spirituální potřeby seniorů ve zdravotnickém zařízení a v zařízení sociální péče
 (Marie Hejdová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//qqr1oo// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Strategická analýza soukromého zdravotnického zařízení s důrazem na klíčové faktory úspěchu a zvýšení konkurenceschopnosti vybraného zdravotnického zařízení
 (Barbora Dolejšová)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//wsn17i// | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Návrh a realizace filtračního zařízení pro čerpání pájecího prášku Flux z plynného prostředí přečerpávacího zařízení
 (Jaroslav Lachman)

2018, Bakalářská práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//38sa0b// | Textil / Textilní technologie, materiály a nanomateriály | Theses on a related topic

Diagnostické zařízení pro zařízení měřicí tlak
 (Jaromír Gąsior)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140473 | Řídicí a informační systémy / | Theses on a related topic

Vliv modifikací vlastností přejezdových zabezpečovacích zařízení mimo dosavadní funkční a principiální rámec na charakteristické bezpečnostní a provozní parametry těchto zařízení.
 (Josef Netolický)

2017, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//98v0o1// | Dopravní inženýrství a spoje / Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě | Theses on a related topic

Udržení partnerských vztahů v pobytových zařízeních, připravenost zařízení reagovat na potřeby uživatelů s tím spojené
 (Angela Mikšánková)

2018, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/fbtj2/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)