Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

faktor ovlivnujici kvalitu zivota

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Ochrana přírody jako faktor ovlivňující kvalitu života obyvatel žijících ve velkoplošných chráněných uzemích (na příkladu CHKO Bílé Karpaty)
 (Petra Kotrčová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/m7rew/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující kvalitu života osob v paliativní péči
 (Martina Vyhnalová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vp3fy/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující kvalitu života středoškolské mládeže s postižením
 (Hana Kovářová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q3qhl/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Neurodegenerativní onemocnění jako faktor ovlivňující kvalitu života
 (Hana KOCVRLICHOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//c35yoj// | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika | Theses on a related topic

Počítač jako faktor ovlivňující kvalitu života lidí s hluchoslepotou
 (Martina Plíšková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ft01u/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující kvalitu života u bývalých dětských onkologických pacientů
 (Lenka Vildová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p6gd9/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující kvalitu života klientů v domově pro seniory ve vybraném regionu
 (Pavlína Hynková)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/umfi0/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující kvalitu života dialyzovaných pacientů
 (Renata Loubková)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/txssl/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující kvalitu života
 (Michaela Švejdová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72652 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující kvalitu života osob se zdravotním znevýhodněním
 (Vendula KORNFELDOVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//85a8nr// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - poradenství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)