Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hypertenze

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Hypertenze a těhotenství a její dopad na matku a dítě
 (Nikola Svobodová)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mwr4c/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Řešení konfliktů v partnerském vztahu a hypertenze
 (Denisa Juříková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/grncx/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Životní styl jako prevence vzniku hypertenze u všeobecných sester
 (Kateřina Krátká)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rw5be/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Esenciální hypertenze u dětí a dospívajících
 (Klára Honzíková)

2011, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ujfuu/ | Pediatrie (čtyřleté) / Pediatrie | Theses on a related topic

Vliv dlouhodobé hypertenze na prognózu pacientů s akutním srdečním selháním
 (Marián Felšőci)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gz9ad/ | Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie | Theses on a related topic

Povědomí o rizicích vzniku hypertenze u lidí zvolených věkových skupin
 (Veronika TROJANOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//upn67u// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul vnitřní lékařství | Theses on a related topic

Vliv antiglaukomatik na biomechanické vlastnosti rohovky při dlouhodobé léčbě primárního glaukomu s otevřeným úhlem a oční hypertenze
 (Ivana Liehneová)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zwcug/ | Oftalmologie (čtyřleté) / Oftalmologie | Theses on a related topic

Informovanost seniorů o rizikových faktorech hypertenze
 (Ilona Jelínková)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nh5uh/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Hypertenze jako významná komponenta metabolického syndromu
 (Lenka Šnédarová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/brkdj/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Theses on a related topic

Léčebně-rehabilitační plán a postup u obézních nemocných bez hypertenze
 (Dominika Mazáčová)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e4df5/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)