Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Hypothesis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vytvoření webové aplikace pro uživatele aplikace Hypothesis
 (Martin Poklop)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ozp6v/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Webová aplikace pro sazbu dokumentů
 (Petr Konečný)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oe02i/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů
 (Ivo Drgáč)

2013, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a6t53/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Testování webové aplikace
 (Raman Holdberh)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xp94n/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Webová aplikace pro zpracování a transformaci XML dokumentu
 (Jan BENEŠ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//y5auc1// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Aplikace pro zákazníky distribuce elektrické energie
 (Jakub Pandadis)

2018, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//q1b720// | Elektrotechnika a informatika / Informatika a logistika | Theses on a related topic

Vytvoření webové aplikace pro uživatele aplikace Hypothesis
 (Martin Poklop)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ozp6v/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Vývoj aplikace s využitím frameworku Vaadin
 (David Galaš)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76001 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Vaadin - přechod na novou technologii existujícího portfolia produktů
 (Tomáš KUBOVÝ)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bet5af// | Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství | Theses on a related topic