Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

webová aplikace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Hlasové ovládání inteligentní domácnosti
 (Ota HOFMANN)

2018, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bn2q7n// | Inženýrská informatika / Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci | Theses on a related topic

Automatické testování hlasového rozhraní
 (Petr SALAJKA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mamk8v// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Úroveň využití hlasového uživatelského rozhraní
 (Jan Horáček)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/246 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Instant messaging založený na webových službách
 (Ondřej HOŠÁK)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e1ndj0// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Externí instant messaging komunikační systém pro Virtlab
 (Michal Klimas)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93388 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Hlasem ovládaná webová aplikace pro komunikaci v reálném čase
 (Jiří Pudil)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1sgi/ | Aplikovaná informatika / Sociální informatika | Theses on a related topic

Vytvoření webové aplikace pro uživatele aplikace Hypothesis
 (Martin Poklop)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ozp6v/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Aplikace architektonických vzorů při vývoji mobilní aplikace pro Android
 (Iveta Jurčíková)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l7n3r/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Aplikace pro zajištění přenositelnosti libovolné aplikace na platformě Windows
 (Ondřej Kraus)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wr7ddy// | Informační technologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)