Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ochota platit

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Ochota platit za vzdělání
 (Lucia Okániková)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l5q3a/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Ochota platit za vzdělání
 (Lucia Okániková)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l5q3a/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Dokumentární akreditiv jako platební prostředek a povinnost platit dle Vídeňské úmluvy
 (Ondřej Havlena)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f9lll/ | Právní specializace / Právo a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Ochota podniků platit za environmentální úspory
 (Lucie Katrincová)

2019, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vdt66z// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Ochota platit za rekreační ekosystémové služby v CHKO Moravský Kras
 (Pavlína Holubová)

2016, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//t6bhyh// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Individuální ochota platit za domácí test na COVID-19
 (Alžběta Kleinová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/82509 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Povinnost platit a využití platebních prostředků v mezinárodním obchodě
 (Vladimíra Nedeliaková)

2006, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sc10z/ | Právní specializace / Právo a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Právní regulace povinnosti platit v kupní smlouvě
 (Kateřina Stránská)

2013, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97521 | Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání | Theses on a related topic

Prahové hodnoty nákladové efektivity: ochota platit za navíc získané QALY ve zdravotnictví v ČR
 (Irena Bartoňová)

2013, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//t3pfwb// | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Model rozhodování spotřebitele o budoucím vzdělání ve vazbě na ochotu platit školné
 (Michaela BAŇAŘOVÁ)

2015, Disertační práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//peosix// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)