Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

odpady ze zdravotnictví

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Nakládání s odpady v Domově pro seniory Krásné Březno a v Centru sociálních služeb Děčín
 (Lucie ORAVOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//tcwlov// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Spalování odpadů ze zdravotnických zařízení
 (Klára Drobíková)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82254 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Financování zdravotnictví v ČR, zdravotnická zařízení versus zdravotní pojišťovny
 (Radovan Drnek)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/l1cdo/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Fungování zdravotnického zařízení v podmínkách reforem zdravotnictví
 (Jakub Gášek)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jij3q/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Hospodaření zdravotnického zařízení v ČR (případová studie na úrovni zdravotnického zařízení ve Fakultní nemocnici v Motole)
 (Pavel Budinský)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cb936/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Porody mimo zdravotnické zařízeni
 (Dominik Šašinka)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sk3sn/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Plán evakuace lůžkového zdravotnického zařízení v režimu plošné evakuace - analýza zásad plánu evakuace obyvatelstva a jejich aplikace na lůžkové zdravotnické zařízení
 (Lada SKÁCELOVÁ)

2010, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cm78oq// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Daň z přidané hodnoty v nestátním zdravotnickém zařízení
 (Veronika Pupalová)

2016, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/sgatf/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Analýza postavení zdravotních sester ve zdravotnickém zařízení a zařízení sociálních služeb
 (Kateřina KOŽÁROVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//r211pv// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Strategická analýza soukromého zdravotnického zařízení s důrazem na klíčové faktory úspěchu a zvýšení konkurenceschopnosti vybraného zdravotnického zařízení
 (Barbora Dolejšová)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//wsn17i// | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)