Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dokumentarní film

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Zvuková dramaturgie v současném českém a slovenském dokumentárním filmu
 (Jiří Hloušek)

2018, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5zunso// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Zvuková skladba | Theses on a related topic

Dokumentární film Jiné světy
 (Michaela Synková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gwdcj/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Skříňostroj doktora Steina - kreslený animovaný film
 (Gabriela Plačková)

2018, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gtobv6// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Animovaná tvorba | Theses on a related topic

Žánry extenzivní řeči učitele ve výukové komunikaci
 (Hana Navrátilová)

2019, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c4jss/ | Pedagogika (čtyřleté) / Pedagogika | Theses on a related topic

Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. Žánry – témata – motivy – recepce
 (Lenka Odehnalová)

2021, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tibz6/ | Filologie (čtyřleté) / Ruská literatura | Theses on a related topic

Žánry populární hudby z hlediska postmoderny
 (Martin Lotter)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ne30t/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Představení VUS Ondráš ‘kRok za kRokem’ a jeho žánry
 (Karolína Kozubíková)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/me1kc/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Hudební žánry a jejich působení na krátkodobou paměť
 (Tereza Málková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kt6lx/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Žánry v tištěných médiích: žánr story v Mladé frontě DNES
 (Romana Mikulčická)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y4gim/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Literární žánry v aktivitách a činnostním pojetí na 2. stupni ZŠ
 (Zuzana TVRDÍKOVÁ)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2xgpvt// | Učitelství pro střední školy / Uč. Čj a lit. pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)