Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

electoral system

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
The Electoral System of Georgia and Prospective Effects Since 1991
 (Aleksandre Kekelia)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i5pi3/ | Politologie / European Politics (angl.) | Theses on a related topic

Statistical Electoral Fraud Detection
 (Jozef Janovský)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z5i5h/ | Politologie / | Theses on a related topic

Das politische System Deutschlands - Der Bundestag
 (Petra BĚLOHLÁVKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vibxp1// | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská teritoriální studia - ČR a německy mluvící země | Theses on a related topic

Das politische System Österreichs
 (Kateřina ŠMEHLÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//m56j3m// | Filologie / Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii | Theses on a related topic

Smíšený volební systém v Maďarsku a jeho vliv na stranický systém
 (Michaela Jenčíková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hl2ta/ | Mezinárodní teritoriální studia / Politologie | Theses on a related topic

Vliv volebního systému na stranický systém Lotyšska mezi lety 1920 a 2014
 (Šárka Bidmonová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fhm62/ | Politologie / | Theses on a related topic

Vliv volebního systému na stranický systém Řecka mezi lety 1993 a 2015
 (Jan Můčka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bxvd3/ | Mediální a komunikační studia / Politologie | Theses on a related topic

Volební systém Chile a jeho vliv na stranický systém
 (Tereza Harbichová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mfnop/ | Mediální a komunikační studia / Politologie | Theses on a related topic

Vliv volebního systému na stranický systém Islandu
 (Pavel Poledna)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wmwpm/ | Politologie / | Theses on a related topic

Dánský volební systém a jeho účinky na systém politických stran
 (Zdeňka Hrabicová)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ap9i9/ | Mezinárodní teritoriální studia / Politologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)