Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

WCF

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Aplikace pro tvorbu webových stránek v .NET framework
 (Tomáš Růžička)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//yxbam4// | Elektrotechnika a informatika / Počítačové systémy | Theses on a related topic

Podpora webových služeb v prostředí .NET framework
 (Roman Fischer)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/8839 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Implementace webových služeb pomocí knihoven wxWidgets a .NET Framework
 (Michal TICHÝ)

2006, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lnevsa// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Realizace webového serveru zaměřeného na inzerci použitých auto dílů na platformě Microsoft .NET Framework
 (Miroslav BUREŠ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//umkvlw// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Využití frameworku ASP.NET Core Razor Components a metodiky MMSP pro tvorbu webových aplikací
 (Jan Budař)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76549 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Analýza použitelnosti frameworku ASP.NET pro implementaci webového informačního systému
 (Václav Kaděra)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lapt2/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Framework Microsoft ASP.NET MVC 2
 (Vladimír Vašek)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93336 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Microsoft Robotic Studio a .NET Micro Framework
 (Václav Svatoň)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78461 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Integrace programů do WCF webové služby
 (Jan Chladík)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49334 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Webové služby v architektuře REST na platformě .NET
 (Tomáš Pažourek)

2012, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u2ra1/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic