Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

prodloužené APTT

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Kvantifikace generace trombinu u pacientů s vzácnými krvácivými chorobami způsobenými vrozeným defektem koagulačních faktorů
 (Anna Komendová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dlnwo/ | Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Detekce mutací koagulačních faktorů u trombofiliků metodami molekulární genetiky.
 (Marta IPSEROVÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6ev08u// | Biologie / | Theses on a related topic

Diferenciální diagnostika prodlouženého APTT v reálné praxi
 (Dominika Reková)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fh6cr/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Diferenciální diagnostika prodlouženého APTT v reálné praxi
 (Dominika Reková)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fh6cr/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Život ohrožují krvácení pohledem vojenského záchranáře
 (Jaroslav Šopík)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/yexei/ | Zdravotnické záchranářství / | Theses on a related topic

Použitelnost Glasgow-Blatchfordova skóre pro predikci závažnosti krvácení do horního trávicího traktu
 (Alena Trnová)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g26g9/ | Intenzivní péče / | Theses on a related topic

Role časné zánětlivé odpovědi po subarachnoidálním krvácení.
 (Matyáš Jelínek)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kipi6/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Znalost poskytování první pomoci u příslušníků AČR se zaměřením na penetrující poranění, masivní krvácení a KPR
 (Vojtěch Rybka)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/daoss/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Zobrazovací diagnostika a endovaskulární léčba krvácení do GIT
 (Tereza Sedláčková)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/plsyx/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Vliv bakteriální infekce a laboratorních parametrů na vznik a průběh krvácení u pacientů s portální hypertenzí při jaterní cirhóze
 (Libuše Husová)

2007, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/spk0w/ | Všeobecné lékařství / Vnitřní nemoci | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)