Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kotouc

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Hydrotermální procesy na ložisku vápenců Kotouč u Štramberka - charakteristika a typy fluid
 (Vít Fojtík)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v2k4a/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Zásady aplikace práva (vybrané otázky)
 (Martin Kotouč)

2019, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/idajo/ | Právní specializace / Obchodněprávní studia | Theses on a related topic

Hodnocení investičních projektů
 (Jan Kotouč)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/dy2zx/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Rekultivace a biodiverzita v kamenolomu Kotouč Štramberk
 (Radana Zemanová)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137435 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Možnosti adaptace lomu Kotouč ve Štramberku
 (Eliška Kubincová)

2017, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//s42q3v// | Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářská architektura | Theses on a related topic

Finanční analýza společnosti Kotouč Štramberk, s.r.o.
 (Miroslav Čuchta)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120075 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Měření a vyhodnocení pohybů závěrného svahu lomu Kotouč
 (Tereza Pavlíková)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137278 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

Dokumentace sedimentů jižního okraje lomu Kotouč u Štramberka
 (Eliška Jurková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130166 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Měření a vyhodnocení pohybů závěrného svahu lomu Kotouč
 (Natálie Wurstová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119980 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

Vyšetřování proudových polí při výtoku z trysky na rotující kotouč
 (Jindřich Štefek)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117541 | Strojní inženýrství / Hydraulika a pneumatika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)