Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

morfologie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Morfologie buněk periferní krve u leukopenických pacientů – porovnání diferenciálního rozpočtu leukocytů stanoveného mikroskopicky a pomocí DM (digitální morfologie)
 (Nikola Fučíková)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qyt1i/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Morfologie a taxonomie larev mer čeledi Triozidae se zaměřením na nedostatečně známé druhy ve fauně střední Evropy (Hemiptera: Psylloidea)
 (Jana Hintenausová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pvl42/ | Ekologická a evoluční biologie / Učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Studium vlivu morfologie na termické vlastnosti nanočástic slitiny AgCuNi
 (Tomáš Pokorný)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/om0mf/ | Chemie / Materiálová chemie | Theses on a related topic

Morfologie klasických komedií řeckého stínového divadla
 (Janika Brázdová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xdy6m/ | Filologie / Novořecký jazyk a literatura | Theses on a related topic

Hierarchická segmentace biomedicínských obrazů s využitím matematické morfologie
 (Jakub Jozef Pálenik)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vzizp/ | Aplikovaná informatika / Zpracování obrazu | Theses on a related topic

Experimentální studium morfologie krystalů při krystalizaci v hydratovaných křemičitých gelech
 (Ondřej Kovanda)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qshxp/ | Geologie / | Theses on a related topic

Tvoření názvů mláďat: morfologie, syntax a frekvence
 (Lucie Findejsová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ziiuv/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Hodnocení variet a morfologie kostry hrudníku a páteře na post-mortem CT záznamu
 (Katarína Saksová)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n59v4/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Polymorfizmy kandidátních genů pro schizofrenii a morfologie sítnice měřená pomocí OCT
 (Martin Babáš)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/titym/ | Biochemie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)