Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

neuron

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Využití programu Happy Neuron k výcviku kognitivních funkcí u seniorů v kontextu prevence pádů
 (Veronika BÉMOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ekih42// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Matematické modely neuronu
 (Jan Jekl)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iibr5/ | Matematika / Matematická analýza | Theses on a related topic

Receptivní pole zrakové dráhy a neuronů vizuálního kortexu
 (Petronela Weberová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hr5ai/ | Specializace ve zdravotnictví / Ortoptika | Theses on a related topic

Porovnání výsledků tréninku kognitivních funkcí pomocí Happy Neuronu v kontextu testů kognitivních funkcí
 (Tereza HASENÖHRLOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//y20gdz// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Optimalizace Gibson assembly pro tvorbu polycistronních plasmidů určených k reprogramování somatických buněk do „medium spiny“ neuronů
 (Jáchym Brzezina)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bdkhb/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Vliv struktury povrchu na růst neuronů
 (Jiří Polák)

, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//4xpfyr// | BMT / | Theses on a related topic

Buněčné reprogramování astrocytů do neuronů pomocí neurogenních transkripčních faktorů in vivo
 (Ivica Lehotská)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xa3n9/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Simulace neuronů při vzniku epileptického záchvatu pomocí Petriho sítí
 (Jan MOŽNÝ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//autk0f// | Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Extrakce plodového elektrokardiogramu pomocí adaptivního lineárního neuronu
 (Martina Mikolášová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128623 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

Průzkumová analýza mikroelektrodové aktivity neuronů v oblasti globus pallidus internus u dystonií
 (Nikola Tomková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//fhicif// | Biomedicínský technik / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)