Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

CMV

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Detekce onkogenních mutací u karcinomu děložního hrdla pomocí metody “High Resolution Melting” (HRM)
 (Klára Rozehnalová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3yan/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Webovy systém pro identifikaci organismů metodou High Resolution Melting Analysis
 (Marek Jančo)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/le7u2/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Optimalizace nové high throughput metody pro screening potenciálních G-kvadruplexových sekvencí DNA
 (Aneta MATĚJOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//72c3ut// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Oportunní virové infekce u pacientů po transplantaci hematopoetických kmenových buněk
 (Jana Zemanová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ndag1/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Studium přirozeného vývoje Lidského Cytomegaloviru a jejich vztah k variabilitě hlavních antigenů
 (Zdeněk NOVÁK)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n92ys1// | Lékařská imunologie / | Theses on a related topic

Využití molekulárně biologických metod při diagnostice cytomegaloviru (CMV)
 (Erika ŠIMEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//iczajt// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic