Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

genotypizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Detekce, genotypizace a fylogenetická analýza vybraných zástupců rodu Mamastrovirus
 (Ivana Ščigalková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wuqzu/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Genotypizace nádorových biomarkerů pomocí nových technologií masivně paralelního sekvenování s důrazem na vysoce citlivou typizaci cirkulující nádorové DNA
 (Lucia CSERGEOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lowt03// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Transport cytokininů: genotypizace knockoutových linií Arabidopsis thaliana
 (Eliška VROBLOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//284u9b// | Biochemie / | Theses on a related topic

VÝSKYT A GENOTYPIZACE KRYPTOSPORIDIÍ U PŠTROSŮ VE FARMOVÝCH CHOVECH
 (Adéla HEJZLAROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qf86ap// | Zemědělství / Zemědělské biotechnologie - Živočišné | Theses on a related topic

Genotypizace a fenotypizace transgenních linií jarního ječmene osm
 (Barbora KLČOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//juavgz// | Biochemie / Biotechnologie a genové inženýrství | Theses on a related topic

Genotypizace a fenotypizace důležitých agronomických znaků sóji Glycine max [L.] Merr.
 (Ivana KAŇOVSKÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kmz0u2// | Biochemie / | Theses on a related topic

Validace genotypizace HPV68 v cervikálních stěrech
 (Kateřina KUBÁŇOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bf5poe// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Genotypizace lokusu CSN1S1 a jeho osociační analýza
 (Václav BRABEC)

2020, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//eofcaz// | Zemědělství / Zemědělské biotechnologie - Živočišné | Theses on a related topic

Zavedení genotypizace kandidátních genů pro studium obezity
 (David Viktorín)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j2bcn/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Genotypizace bakterií rodu Borrelia na území České republiky
 (Petra Halašková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rvici/ | Biochemie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)