Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Dopravní nehoda s únikem nebezpečné látky
 (Radovan Jež)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ytdkh6// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Přeprava nebezpečné látky železniční dopravou a únik do okolí
 (Klára Tesárková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//w6a6jb// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Kamionová přeprava nebezpečné látky ve vybrané společnosti
 (Klára Chudáčiková)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72257 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Zásah jednotky požární ochrany u dopravní nehody s únikem nebezpečné látky
 (Martin Capita)

2021, Diplomová práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j3ledu// | Bezpečnost společnosti / Ochrana obyvatelstva | Theses on a related topic

Ochrana obyvatel v případě vzniku mimořádné události spojené s únikem nebezpečné chemické látky na území města Klatovy
 (Markéta ŠILHAVÁ)

2021, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dcv06z// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Vyhodnocení a havarijní plán při havárii cisterny s nebezpečnou látkou
 (Jaroslav ZLÁMALA)

2013, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n4js9d// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Evakuace při úniku nebezpečné látky na území obce Raškovice
 (Veronika Brabcová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105416 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Theses on a related topic

Vyhodnocení dopadů dopravní nehody s únikem nebezpečné látky
 (Miroslav MACHALA)

2013, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//c0ompo// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP
 (Pavel Szotkowski)

2014, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105372 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Zavádění nařízení CLP v ČR
 (Vendula Drastichová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79232 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)