Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

baroreflex sensitivity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Baroreflex heart rate sensitivity in patients with ischemic heart disease
 (Farag Hassan Anbais)

2011, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fekno/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Theses on a related topic

Autonomní regulace kardiovaskulárního systému u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní vyšetřovaná metodou baroreflexní senzitivity
 (Jana Kocourková)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jvlgc/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Hodnocení autonomní regulace kardiovaskulárního systému u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní vyšetřovaných metodou baroreflexní senzitivity
 (Andrea Štefková)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bm4m9/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Rehabilitace u pacientů s Parkinsonovou nemocí: hodnocení baroreflexní senzitivity
 (Ivana Vondráková)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uhzkw/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Reproducibilita citlivosti baroreflexu a jeho genetická podmíněnost
 (Miroslav Jíra)

2007, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u28dc/ | Všeobecné lékařství / Fyziologie a patologická fyziologie | Theses on a related topic

Vliv pohybové léčby na BRS u obézních pacientů
 (Kateřina Tomsová)

2007, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x58qa/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Fyziologické a patologické změny citlivosti baroreflexu u člověka
 (Eva Závodná)

2007, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nd8yk/ | Všeobecné lékařství / Fyziologie a patologická fyziologie | Theses on a related topic

Autonomní nervový systém u pacientů s neurologickým onemocněním (cévní mozková příhoda)
 (Abdul Karim Al-Fadhli)

2011, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dwfqe/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Theses on a related topic

Srovnání stratifikačních postupů k určení rizika náhlé srdeční smrti u nemocných po infarktu myokardu
 (Milan Sepši)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f7mty/ | Vnitřní nemoci (čtyřleté) / Vnitřní lékařství | Theses on a related topic

Reakce kardiovaskulárniho systému při změnách polohy těla u pacientů s poraněním krční míchy
 (Katarína Ondrušová)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dh7q7/ | Fyziologie a patologická fyziologie (čtyřleté) / Fyziologie a patologická fyziologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)