Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

negativna afektivita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Individuální rozdíly v citlivosti vůči odmítnutí: Souvislost s negativní afektivitou a tendencí k pocitům studu a viny
 (Adéla Látalová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/va2qz/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Všichni moji blízcí: Hierarchie citové vazby v rané a střední adolescenci
 (Monika Heinigová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b5wck/ | Sociální politika a sociální práce / Psychologie | Theses on a related topic

Role osobnostních dispozic v sebehodnocení schopnosti empatie
 (Klára Hečlová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fu570/ | Psychologie / | Theses on a related topic