Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Segmentace obrazu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Segmentace zákazníků firmy Hervis sport a móda, s. r. o.
 (Jan ŘADA)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xu2xw4// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Segmentace návštěvníků vybrané akce zapsaného spolku Culture Line v Ústí nad Labem.
 (Radka POLESNÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//sq4z7r// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Rozhodovací stromy a jejich aplikace v analýze obrazu
 (Helena Nedošínská)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115863 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Systém pro automatické detekování a identifikaci osob na základě digitálního obrazu obličeje
 (Martin Matoušek)

2021, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//nelf6u// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Rozhodovací stromy a jejich aplikace v analýze obrazu
 (Helena Nedošínská)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115863 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Vlnková transformace jako nástroj pro výběr příznaků k rozpoznávání obrazů
 (Kateřina Maršálová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ymg0n/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Nový toolbox pro MATLAB sloužící k extrakci příznaků a klasifikaci: Aplikace na obrazech mozků z magnetické rezonance
 (Radomír Kůs)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/svsei/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Multirezoluční výběr příznaků pro rozpoznávání v obrazech mozku z magnetické rezonance
 (Petr Dluhoš)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aperj/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Využití neuronových sítí pro klasifikaci obrazů mozku v neurovědním výzkumu
 (Roman Vyškovský)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dbjmn/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Image Analysis Using Machine Learning Models
 (Norbert Komiňák)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o7q0i/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)