Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

evapotranspirace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Metody stanovení potenciální evapotranspirace a jejich porovnaní
 (Barbora Machů)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kyxmi/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
 (Tomáš Ghisi)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//f093c9// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Metody stanovení evapotranspirace a její hodnoty v České republice
 (Tomáš HOUDEK)

2012, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sd6nl1// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Evapotranspiration estimation using remote sensing tools
 (František Jurečka)

2020, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hteqhs// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná bioklimatologie | Theses on a related topic

Comparison of evapotranspiration measurement methods in agricultural landscape
 (Gabriela Pozníková)

2016, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wt8jzc// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná bioklimatologie | Theses on a related topic

Využití stabilních izotopů ke studiu látkových přenosů u mykorhizních symbióz
 (Jan Butula)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qpodr/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Výskyt poľnohospodárskeho sucha a jeho vplyv na vybrané poľné plodiny
 (Natália Leskovská)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//unrebi// | Rostlinolékařství / | Theses on a related topic