Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pcr

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Využití metody RFLP PCR, PCR ARMS a reverzní hybridizace pro detekci nejčastějších trombofilních mutací v české populaci
 (Markéta MATĚJKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1y7ynq// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Využití digitální PCR pro detekci mikroRNA v tělních tekutinách pacientů s nádorovým onemocněním
 (Petra Veselá)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wyp2w/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Theses on a related topic

Využití metody real-time PCR v širokospektré detekci patogenů
 (Eva Němcová)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x3qu3/ | Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté) / Lékařská mikrobiologie a imunologie | Theses on a related topic

Pozitivní záchyt Chlamydia trachomatis metodou PCR ve Fakultní nemocnici Brno
 (Renata Plachá)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c5wq5/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Příprava externí kontroly pro detekční systémy založené na reverzně transkripční real time PCR
 (Pavel Mikel)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y5hii/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Real-time PCR se zaměřením na studium genové exprese
 (Petra Lysáková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ahddw/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Theses on a related topic

Zavedení metody kvantifikace degradované DNA pomocí fluorescenčních PCR barviv
 (Hana Nováčková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c8vpk/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

DNA diagnostika pohlavně přenosných infekcí metodou RealTime PCR
 (Ondřej Masarovič)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yju06/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Studium exprese mikroRNA v tělních tekutinách pomocí metody digitální PCR
 (Klaudia Mráziková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q986d/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Direct PCR, využití v rychlé prenatální diagnostice genetických abnormalit plodu
 (Kristína Kovačovicová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ngeus/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)