Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

feminizace chudoby

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Feminizace chudoby v rozvojových zemích
 (Veronika MARKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6q67dy// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Popsání vztahu mezi genderem a faktory vzniku chudoby.
 (Helena Večeřová)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13629/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Feminizace chudoby na Jamajce, její aspekty a důsledky
 (Eliška Gerthnerová)

2009, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//kiidse// | Sociální politika a sociální práce / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Prolínání sociálních nerovností v azylových domech pro ženy a matky s dětmi
 (Michaela Pavlousková)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yb35i/ | Sociologie / Genderová studia | Theses on a related topic

Uplatnění žen v podmínkách současného trhu práce na Benešovsku
 (Marie BÁRTOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tmc8ry// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Postavení žen v Kostarice
 (Martina ELIÁŠOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p4frf3// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic