Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

physical fitness

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Physical fitness boys football elementary school classes
 (Radomír Vlk)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//5cj2s6// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - geografie | Theses on a related topic

Hodnocení tělesné zdatnosti 11 až 13 letých chlapců prostřednictvím fitness gramu
 (Libor Stehlík)

2013, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mttx3/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

HODNOCENÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM TĚLESNÉHO SLOŽENÍ A SENIOR FITNESS TESTU U KLIENTEK U3V
 (Tereza PODZIMKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7pad9d// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Spokojenost a pohybová aktivita návštěvníků fitness
 (Adam CHROMÝ)

2015, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ofsxle// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - učitelství geografie pro střední školy | Theses on a related topic

Spokojenost a pohybová aktivita návštěvníků fitness
 (Adam CHROMÝ)

2015, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ofsxle// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - učitelství geografie pro střední školy | Theses on a related topic

Tanec jako pohybová aktivita ve fitness centrech
 (Pavla Žádníková)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kpsd9/ | Tělesná výchova a sport / Animátor sportovních aktivit | Theses on a related topic

Preference pohybových aktivit klientů daného fitness centra
 (Monika Spáčilová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lvx2b/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Motivace k pohybové aktivitě prostřednictvím fitness náramku Fitbit.
 (Marcin ŽYLA)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//shc4zm// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)