Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

certi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Termín čert v české frazeologii
 (Kristýna Vlčková)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q6cad/ | Filologie / Obecná jazykověda | Theses on a related topic

Frazeologizmy s komponenty bůh/nebe a čert/peklo v současné ruštině a češtině
 (Dana Pekařová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r9qts/ | Filologie / Ruský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Postava čerta v autorské pohádce
 (Anna ŠÍMOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//y0dc20// | Učitelství pro střední školy / Učitelství hudební výchovy pro střední školy - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

Postava čerta v pohádkách Boženy Němcové
 (Lenka NESMĚRÁKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//j0o5u8// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

ČERT
 (Lukáš KOMÁREK)

2020, Diplomová práce, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b3hqyn// | Design / Ilustrace a grafický design, specializace Ilustrace | Theses on a related topic

Postava čerta v českých pohádkách a její vztah k mytologickému prototypu
 (Denisa Stromecká)

2015, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//37opny// | Historické vědy / Historicko-literární studia: Historicko-literární | Theses on a related topic

Proměny pohádkové postavy čerta ve folklorních a autorských pohádkách
 (Monika Dostálová)

2012, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//ruhr4f// | Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Specifické poruchy učení a chování, Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

1. teoretická část: Dokumentace přípravy, realizace magisterské práce a rešerže 2. praktická část: Jak Pumpot s čertem zatočil - Kombinovaný animovaný film
 (František Dečman)

2015, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ijc1xw// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Animovaná tvorba | Theses on a related topic

Recepční ohlasy filmu Ester Krumbachové Vražda ing. Čerta
 (Zuzana FORMÁNKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v2ui69// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)