Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

marshalluv plan

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Irsko a Marshallův plán
 (Tereza Pušová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/44120 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářské a politické dějiny 20. století | Theses on a related topic

Marshallův plán a Československo
 (Lukáš Pazdera)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23402 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Marshallův plán a Velká Británie
 (Lenka Paříková)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24271 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Marshallův plán pohledem československého tisku
 (Kateřina Machů)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/59753 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářské a politické dějiny 20. století | Theses on a related topic

Marshallův plán v USA Cesta od projevu ke schválení Kongresem
 (Barbora LINDOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wq9tcw// | Historické vědy / Obecné dějiny | Theses on a related topic

Marshallův plán a jeho důsledky na počátku studené války
 (Marie Matoušková)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//ncktkj// | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářskosprávní studia | Theses on a related topic

Marshallův plán pohledem českého dobového tisku
 (Tomáš Hovjacký)

2010, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/80168 | Hospodářská politika a správa. / Ekonomická žurnalistika | Theses on a related topic

Československo a Marshallův plán
 (Eva Matějková)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/16249 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Ohlas Marshallova plánu v soudobém českém tisku
 (Blanka Formánková)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/okrwu/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství dějepisu pro základní školy | Theses on a related topic

Okolnosti vyhlášení tzv. Marshallova plánu
 (Jiří Beran)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/15428 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)