Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

use-wear analysis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Možnosti studia pracovních a výrobních stop na bronzových artefaktech
 (Matěj BOHÁČ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b32dbx// | Archeologie / | Theses on a related topic

Analýza parohových a kostěných hřebenů protohistorie a raného středověku
 (Anna Nováčková)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xwbu9/ | Archeologie / | Theses on a related topic

Analýza funkce kamenné industrie z konce středního paleolitu a začátku mladého paleolitu s cílem rekonstruovat chování skupin prehistorických lidí
 (Helena Klempererová)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vzns4/ | Biologie (čtyřleté) / Antropologie | Theses on a related topic

The Study of Two Grooved Stones from Late Pre-Pottery Neolithic Sites of Ba'ja and Basta (Jordan): A Biographical Approach
 (Anna-Marie Ourodová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/koy5g/ | Archeologie / Pravěká archeologie Předního východu | Theses on a related topic

Sandstone Palettes from the PPNB site of Basta (Jordan): question of production technology and function
 (Dominik Chlachula)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ad6mc/ | Archeologie / Pravěká archeologie Předního východu | Theses on a related topic