Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nezávislá videohra

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vývoj videoher a testování herních enginů
 (Jiří Dřímal)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11814 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Campaign Strategies of Presidential Candidates in the 2016 US election: An analysis using the Blotto Game model
 (Zuzana Knop-Kostková)

2006, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/ovcya/ | Philosophy, Politics, Economics / | Theses on a related topic

Materiální a abstraktní limitní faktory game designu a jejich vliv na popularitu hry v rámci hráčské komunity
 (Filip Daňhel)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o21vp/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

A Framework for Modelling Tabletop Game Rules
 (Jan Pokorný)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bpvm3/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Theses on a related topic