Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nealkoholicke pivo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Způsoby přípravy de-alkoholizovaných nápojů (pivo, víno)
 (Milan Bartoš)

2015, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//or5svl// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic

Tradice výroby piv se sníženým obsahem cukru a piv nealkoholických, podpora prodeje
 (Renata Khanbekova)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/11702/vsh_b_a2/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Využití non-Saccharomyces kvasinek pro výrobu piva a nápojů na bázi piva
 (David Kij)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k6gdn/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Využití non-Saccharomyces kvasinek pro výrobu piva
 (Tatiana Kochláňová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gtatj/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Možnosti modifikace receptur pro výrobu nealkoholického piva
 (Pavel Kovář)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//skbwig// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Možnosti výroby nealkoholického piva
 (Jana Krčálová)

2016, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//v1dyv3// | Zahradnictví / Jakost rostlinných potravinových zdrojů | Theses on a related topic

Senzorické hodnocení nealkoholických piv v závislosti na technologii výroby
 (Markéta BRABCOVÁ)

2013, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//f8n7kd// | Zemědělské inženýrství / Agropodnikání | Theses on a related topic

Průzkum trhu s nealkoholickým pivem
 (Vladimir Fedotov)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//n57a85// | Inženýrství a management / | Theses on a related topic

Vliv kombinace sladů a vybraných látek na finální kvalitu nízkostupňového piva
 (Jana Caltová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zbef1k// | Chemie a technologie potravin / Jakost a zdravotní nezávadnost potravin | Theses on a related topic

Analýza vzťahu ceny piva a nealkoholických nápojov v podnikoch v mestskej časti Brno-střed
 (Frederik Gergeľ)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u8rxt/ | Ekonomické teorie / Ekonomie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)