Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

non-alcoholic beer

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analýza vzťahu ceny piva a nealkoholických nápojov v podnikoch v mestskej časti Brno-střed
 (Frederik Gergeľ)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u8rxt/ | Ekonomické teorie / Ekonomie | Theses on a related topic

Průzkum trhu s nealkoholickým pivem
 (Vladimir Fedotov)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//n57a85// | Inženýrství a management / | Theses on a related topic

Tradice výroby piv se sníženým obsahem cukru a piv nealkoholických, podpora prodeje
 (Renata Khanbekova)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/11702/vsh_b_a2/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Dopad cenové regulace nealkoholických nápojů
 (Lucie Šťastná)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iglmt/ | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Technologie výroby nealkoholických piv
 (Hana MÁCHALOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3zc6gm// | Zemědělství / Agropodnikání | Theses on a related topic