Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Tělesná zdatnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Pohybová aktivita dětí školního věku
 (Radka Jirůtková)

2009, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ih5ufi// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Tělesná zdatnost u studentek Jihočeské univerzity
 (Lucie RŮŽIČKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jf9j7r// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Vytvoření a ověření kondičního pohybového programu pro skupinu cvičících v centru zdravého životního stylu na PF JU
 (Martin KŘÍŽ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//e1w6m2// | Specializace v pedagogice / VKZu-AJu | Theses on a related topic

Pohybová aktivita a tělesná zdatnost studentů SZŠ Merhautova v Brně
 (Martin Pekárek)

2014, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dqi0z/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Výživový stav, tělesná zdatnost a fyzická aktivita brněnských dětí - analýza dat studie ELSPAC
 (Radka Bestvinová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kjxk4/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Tělesná zdatnost a pohybová aktivita dětí staršího školního věku
 (Tomáš TINKA)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//6kgr59// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Rehabilitace pacientů s chronickým renálním selháním a její vliv na tělesnou zdatnost a kvalitu života
 (Adéla Tichá)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxke6/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Tělesná zdatnost středoškolské mládeže (Program FITNESSGRAM)
 (Martin Bergman)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z4za0/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Theses on a related topic

Motivace ke sportování a tělesná zdatnost u sportujících dětí
 (Lucie Švachová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ndvg7/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Tělesná zdatnost dětí školního věku v kontextu jejich pohybové aktivity
 (Václav KALČÍK)

2016, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kmycen// | Učitelství pro základní školy / Vy-TV | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)