Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Dítě s disabilitou

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)
Edukační dostupnost, organizace a zdravotně sociální benefity hippoterapie u dětí s disabilitou mentální, sluchovou a zrakovou v komparaci Středočeského a Jihočeského kraje.
 (Ivana BEČVÁŘOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//21kydk// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Dostupnost, organizace a zdravotně - sociální benefity řízených pohybových aktivit dětí s disabilitou mentální, zrakovou a sluchovou (Komparace Středočeského a Jihočeského kraje - vyjma Prahy)
 (Eva KOHOUTOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0izpve// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Dostupnost, organizace a zdravotně - sociální benefity řízených pohybových aktivit u dětí s disabilitou
 (Zuzana KORNATOVSKÁ)

2014, Disertační práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hhu4l4// | Specializace ve zdravotnictví / Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů | Theses on a related topic

Analýza a hodnocení procesu získávání a dostupnosti finančních prostředků z Evropského sociálního fondu u neziskových organizací
 (Jan Rederer)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//fjodax// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Dostupnost, organizace a zdravotně - sociální benefity řízených pohybových aktivit u dětí s disabilitou mentální, sluchovou, zrakovou ve vybraném regionu Bulharska v komparaci s Jihočeským regionem.
 (Andrea TRAJKOVA)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4kvo5w// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Dostupnost a využití zdravotních a sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním v Českých Budějovicích
 (Jana KORTIŠOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bo8adw// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Nabídka volnočasových pohybových aktivit pro děti s disabilitou v regionu Strakonice
 (Petr TESAŘ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lbidhe// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Dostupnost, organizace a zdravotně - sociální benefity řízených pohybových aktivit u dětí s disabilitou mentální, sluchovou, zrakovou ve vybraném regionu Bulharska v komparaci s Jihočeským regionem.
 (Andrea TRAJKOVA)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4kvo5w// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Podíl řízených pohybových aktivit klientů s demencí v Domově pro seniory Dobětice
 (Klára RŮŽIČKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bptlgn// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence + 2 sp. | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)