Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

agro-farm

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analýza obce Březová v oblasti ochrany před povodněmi a únikem nebezpečných látek z farmy AGRO
 (Ivana JIROUTOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//75oe7n// | Chemie a technologie materiálů / Řízení technologických rizik | Theses on a related topic

Založení agrofarmy v Českém středohoří
 (Jana Dlouhá)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//jhskko// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Projekt založení agrofarmy v turistické oblasti Kladské pomezí
 (Lenka Kačmarská)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//4zhvq9// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic