Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

prime platby

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Kontroly na místě u žadatelů o přímé platby: otazníky, slabiny, příležitosti
 (Iveta Jurčagová)

2021, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//060m79// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Přímé platby v podpoře rozvoje českého zemědělství
 (Roman Hertel)

2015, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//esrg6d// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Prodejní systém s implementací přímé platby prostřednictvím služeb třetích stran
 (Radek Fišera)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//i5gba7// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Možnosti platby zboží a služeb pomocí mobilní komunikace
 (Tomáš Stankovský)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/36628 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Elektronické bankovní platební prostředky při platbách na internetu
 (Tomáš Fiala)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/dgx9g/ | Bankovnictví / Informační technologie | Theses on a related topic

Spoluúčast pacientů na platbách za zdravotní péči - srovnání ČR a SR
 (Vladimír Červinek)

2020, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c2q0s/ | Veřejná ekonomika a správa / | Theses on a related topic

Přehled právních nástrojů ochrany klienta u internetových plateb
 (Petra Moudrá)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tefxt/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Platby mobilním telefonem ve vyspělých a v rozvojových zemích
 (Ivana Obšivačová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32537 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Ochrana klienta u internetových plateb ve vztahu ke kyberkriminalitě
 (Radim Souš)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k5xee/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Nnávrh nízkonákladové alternativy k RFID řešením pro řízení přístupu, identifikaci, tvorbu rezervací a elektronické platby v budově fitness centra \nl{}
 (Martin SEDLÁŘ)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4zy035// | Inženýrská informatika / Integrované systémy v budovách | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)