Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

village monument zone

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vesnická památková zóna Stará Hostivař
 (Lenka Létalová)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//btdukk// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Potenciál vesnických památkových rezervací a vesnických památkových zón pro rozvoj cestovního ruchu v ČR
 (Kristýna Indrová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/59575 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj | Theses on a related topic