Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

meziodvetvovy obchod

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Zahraniční obchod jako činitel konvergence ekonomiky ČR a EU
 (Stanislava MIČKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/1926 | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Analýza ekonomické sladěnosti a strukturální konvergence České republiky k eurozóně
 (Jan Wikturna)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81460 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Česká republika a přijetí eura - ekonomické dopady a konvergence
 (Michal Horák)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/44540 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Vývoj reálné a nominální konvergence v České a Slovenské republice a vstup ČR do EMU
 (Ondřej Gajoš)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/47823 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Vyhodnocení reálné a nominální konvergence ČR a vybraných zemí k eurozóně
 (Josef Dufek)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//33yyf7// | Hospodářská politika a správa / Finance a investiční management | Theses on a related topic

Analýza obsahové náplně marketingové komunikace v rámci daného odvětví a její vývoj v čase
 (Kristýna Slabá)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//e2ba4p// | Magisterské programy (Ing.) / | Theses on a related topic

Hip Hop v Československu a v České republice
 (Petr Kičinko)

2019, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/q6rjx/ | Hudební umění / Hra na fagot | Theses on a related topic

Výzkum agresivity v interpersonálním vztahu mezi sportovci v krasobruslařských párových disciplínách
 (Gabriela Žilková Hrázská)

2013, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fzt0y/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

Dopady vykazování odložené daně v konkrétních subjektech vykazujících v souladu s IFRS v zemích lišících se vazbou mezi účetnictvím a daňovými pravidly
 (Eva Mikušová)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//g7dwb8// | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Analýza dotací z veřejných rozpočtů poskytovaných nestátním neziskovým organizacím v České republice v období 2007-2016
 (Kryštof Rzounek)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78947 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)