Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

počítačová grafika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Framework pro algoritmy počítačové grafiky v Processingu
 (Jakub Valtar)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kxc3l/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Theses on a related topic

Neztrátové komprimační algoritmy v počítačové grafice
 (Tomáš VOGELTANZ)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ep8zqs// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Komplexní www stránky pro výuku předmětu Počítačová grafika
 (Jakub Hromek)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7xo3x0// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Programová podpora výuky předmětu Počítačová grafika\nl{}
 (Kamil STOKLÁSKA)

2014, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kgnulw// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Fraktální grafika: esteticky nosný algoritmus jako nástroj novomediální tvorby
 (Michaela Rokosová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gbfs9/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Clusterovací algoritmy pro sledování vod v proteinech
 (Branislav Jenčo)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i2vov/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Theses on a related topic

Výukový program pro předmět Počítačová grafika
 (Martin ŠTARMAN)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//u937gz// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Promítací algoritmy v počítačové grafice
 (Boris BARÁK)

2007, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//faxrvz// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Algoritmy vyhledávání bodů procházkou
 (Roman SOUKAL)

2015, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//yucddg// | Inženýrská informatika / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Škálovací algoritmy 2D obrazu
 (Jan Rybář)

2012, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/onjsd/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Theses on a related topic