Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Koksovna

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Biologická čistíra odpadních vod ve Vřesové
 (Alena VÁCLAVÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//b86eal// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Sledování účinnosti biologické čistírny infekčních vod ve fakultní nemocnici
 (Adriana Pohlová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6de5w9// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Návrh koncepce mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro obec Bohuslavice
 (Eva Krieblová)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103098 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Zpracování odpadních vod a odpadů v čistírně odpadních vod Příbor, návazně na provedené rekonstrukce čistírny
 (Lenka Šoltysová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119836 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Intenzifikace biologického stupně čistírny odpadních vod Krnov
 (Ivan Krištofík)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86746 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Denitrifikace průmyslových odpadních vod
 (Evelína Erbanová)

2018, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cgipog// | Chemické a procesní inženýrství / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Recyklace dusíku z průmyslových odpadních vod pomocí denitrifikace inhibované sulfidy
 (Beáta Plutová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//feadoj// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Vliv vybraných typů nanočástic na přirozené bakteriální komunity v půdě a v čistírnách odpadních vod
 (Filip Hrnčiřík)

2018, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//njkpol// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Theses on a related topic

Hodnocení účinnosti denitrifikace v čistírně odpadních vod
 (Markéta ŽALUDKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wc2p9i// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Theses on a related topic

Denitrifikace odpadních vod pomocí BioPelet
 (Hana Polednová)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1rcila// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)