Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Přírodní procesy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vztah mezi úrovní aerobní a anaerobní kapacity a výkonem hráče ledního hokeje v únavovém protokolu.
 (Ondřej SCHNEIDER)

2016, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s02gph// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Vliv aerobní a anaerobní pohybové aktivity na hodnotu klidového metabolismu
 (Vojtěch Bastyan)

2017, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dhmpm/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

Vliv intervenčního HIIT programu na aerobní a anaerobní vytrvalostní schopnosti fotbalistů
 (Jiří Černý)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d3hm5/ | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic