Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

znečištění

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 30 theses)
Assessment of environmental impacts of waste water treatment using LCA: Impact of process configuration
 (Aleš Paulu)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//jy6anf// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Zpracování odpadních vod a odpadů v čistírně odpadních vod Příbor, návazně na provedené rekonstrukce čistírny
 (Lenka Šoltysová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119836 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Návrh využití odpadních kalů z čistírny odpadních vod pivovaru Krušovice
 (Ľudovit Filo)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119849 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Přehodnocení odpadních kalů z čistírny odpadních vod pivovaru Krušovice z kategorie „Nebezpečný“ na kategorii „Ostatní“
 (Stanislav Vinš)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119848 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Kořenová čistírna odpadních vod - přírodní alternativa tradičních technologií
 (Kateřina Jendřejková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129818 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Modelování procesů v čistírně odpadních vod
 (Anna Najbrtová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j0xkw/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Průmyslová čistírna odpadních vod - Lovochemie a.s.
 (Milan WALENTOWICZ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//61g3w5// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Marketingová strategie národní kulturní památky Stará čistírna odpadních vod v Bubenči
 (Karolína Krejčová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69064 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Zpracování odpadních vod a odpadů v čistírně odpadních vod Příbor, návazně na provedené rekonstrukce čistírny
 (Lenka Šoltysová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119836 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 30 theses)