Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ceny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Ceny Alfréda Radoka: Historie, současnost a další udělované ceny
 (Silvie Rudolfová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sy1rj/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Vztah ceny ropy a ceny benzínu
 (Jan Pačovský)

2015, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6xfcei// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Vliv sdílené ekonomiky na ceny rezidenčního bydlení v Praze v letech 2013-2016. Zvyšuje AIRBNB ceny bydlení?
 (Jan Kvasnička)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73650 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Srovnání ceny obvyklé a ceny zjištěné stavebních pozemků
 (Jan LANDA)

2016, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rw51og// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Hodnocení vlivu blízkosti spalovny na cenu bydlení v Liberci: metoda hedonické ceny
 (Štěpánka Humpolová)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cgfyk/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Komparace vývoje ceny zlata a ceny ropy
 (Petra BÖSOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//q767nx// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Návrh kalkulace ceny při stanovení prodejní ceny ve výrobním podniku XY s.r.o.
 (Veronika MATĚJKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5ap4i2// | Ekonomika a management / Finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Ceny v účetnictví a ceny v daních z příjmů
 (Anna Vopalecká)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40615 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Sleva z ceny v rámci odpovědnostních vztahů
 (Martina Fojtíková)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxatf/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Analýza propadu ceny ropy na přelomu let 2014/2015 a predikce jejího vývoje v krátkodobém horizontu
 (Michal Hrbatý)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gocr6/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)