Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

reclamation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Spontaneous revegetation vs. forestry reclamation of mining sites on different spatial scales
 (Lenka ŠEBELÍKOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//87zyrc// | Botanika / | Theses on a related topic

Rekultivace povrchových dolů: analýza procesu rozhodování o způsobu rekultivace
 (Petr Průša)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24594 | Ekonomie a hospodářská správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management | Theses on a related topic

Využití nanomateriálů (NM) pro remediaci kontaminovaných ekosystémů
 (Klára Kročová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a7s5g/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Návrh rekultivace v místě likvidované těžební sondy
 (Jiří Bára)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j6k0z/ | Geologie / | Theses on a related topic

Spontánní sukcese vs. technická rekultivace na třeboňských pískovnách
 (Lenka SCHMIDTMAYEROVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ws001h// | Biologie / Biologie ekosystémů | Theses on a related topic

Využití spontánní sukcese k obnově brownfieldů v hornické krajině
 (Roman Musálek)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120095 | Nerostné suroviny / Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields | Theses on a related topic

Rekultivace lokality Luženičky
 (Ladislav Kovár)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129784 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Problematika využití vedlejších energetických produktů v oblasti rekultivací a stavebnictví s dopadem na životní prostředí v blízkosti sídelních útvarů.
 (Kamila Dobešová)

2019, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139037 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Theses on a related topic

Problematika hydrické rekultivace
 (Jiří Rebhán)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129742 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)