Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

střevlíkovití (Carabidae)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv postřiku insekticidy na diverzitu střevlíků (\kur{Carabidae}) na poli ozimé řepky
 (Lukáš KEPL)

2013, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wehw1z// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Theses on a related topic

Vliv způsobu ochrany rostlin na řepku olejku a emise skleníkových plynů z jejího pěstování
 (Jakub SAMEC)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//c4uisf// | Zemědělské inženýrství / Zemědělské inženýrství - Rostlinolékařství | Theses on a related topic

Choroby brukvovitých rostlin se zaměřením na řepku
 (Barbora ŽEBROKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ddihqu// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Les perífrasis verbals en la llengua catalana i els seus equivalents en la llengua eslovaca
 (Daniela Ozimá)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oszoj/ | Filologie / Katalánský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Dílčí strategie podniku
 (Vladimíra Ozimá)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31342 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Informovanost spotřebitelů o systémech ochrany před nebezpečnými produkty
 (Vladimíra Ozimá)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23265 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Porovnání sladovnických a nesladovnických odrůd ozimého ječmene z hlediska výnosu a kvality
 (Jana Hlavatá)

2021, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//n23dnz// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic