Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

herbicidy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Ekofyziologické aspekty eradikace jmelí bílého pomocí herbicidů
 (Libor Joura)

2020, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//lreebv// | Arboristika / | Theses on a related topic

Vliv herbicidu s-metolachloru na raná vývojová stádia raka mramorovaného
 (Jan MATERNA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ele59y// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Stanovení vybraných iontových herbicidů v povrchových vodách
 (Tomáš Ondračka)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//r0jeem// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Vliv auxinových herbicidů na rovnováhu endogenních hladin IAA a jejích metabolitů u Hordeum vulgare a Arabidopsis thaliana
 (Natálie ZÁVORKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v0oqpx// | Biotechnologie a genové inženýrství / | Theses on a related topic

Účinky vybraných herbicidů na transkripční aktivitu thyroidního receptoru (TR)
 (Zuzana BERTOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//j7scqf// | Biochemie / Biotechnologie a genové inženýrství | Theses on a related topic

Ověření účinku vybraných herbicidů na výskyt plevelů při pěstování jarního ječmene
 (Josef KAMEŠ)

2012, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qw4alx// | Zemědělské inženýrství / | Theses on a related topic

Effect of low doses of herbicide paraquat on antioxidant defense in Drosophila
 (Michala KORANDOVÁ)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9chv7f// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Effect of low doses of herbicide paraquat on antioxidant defense in Drosophila
 (Michala KORANDOVÁ)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9chv7f// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Molekulární detekce herbicid rezistentních plevelů
 (Radka STÝBLOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7yz2bt// | Matematika / Matematika - Biologie | Theses on a related topic

Detekce herbicid rezistentních plevelů pomocí molekulárně-biologických metod
 (Alžběta HAMPLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kue027// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)