Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

repka olejka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Vliv kadmia na vybrané fyziologické a anatomické charakteristiky a průběh stresové reakce u řepky olejky (Brassica napus L.)
 (Martina Komárková)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eDi109 | Biologie / Aplikovaná biologie a ekologie | Theses on a related topic

Vliv rozdílného způsobu zpracování půdy na výnosové parametry ozimé řepky olejky
 (Václav TOMÁŠEK)

2020, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jyvwbl// | Zemědělské inženýrství / Zemědělské inženýrství - Fytotechnika | Theses on a related topic

Změny odrůdové skladby řepky olejky (\kur{Brassica napus} L.) v průběhu šlechtění této plodiny
 (Jiří LHOTA)

2021, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5qcslf// | Zemědělství / Zemědělství - Prvovýroba | Theses on a related topic

Vliv způsobu ochrany rostlin na řepku olejku a emise skleníkových plynů z jejího pěstování
 (Jakub SAMEC)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//c4uisf// | Zemědělské inženýrství / Zemědělské inženýrství - Rostlinolékařství | Theses on a related topic

Výskyt stonkových krytonosců na řepce olejce ozimé v lokalitě Hradec nad Svitavou
 (Tomáš Matějka)

2017, absolventská práce CŽV, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//elxkpv// | Rostlinolékařství / | Theses on a related topic

Současné trendy a výsledky pěstování řepky olejky (Brassica napus L.)
 (Dalibor Vintr)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ok4x08// | Zemědělská specializace / Zemědělské inženýrství | Theses on a related topic

Vliv prostorového rozmístění škůdců na růst a výnos řepky olejky
 (Vojtěch Hlavjenka)

2018, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ric5ek// | Rostlinolékařství / | Theses on a related topic

Bělení natronové buničiny ze slámy řepky olejky
 (Martina Říhová)

2018, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//f1ayj3// | Chemie a technologie materiálů / Povrchové inženýrství | Theses on a related topic

Vliv sucha a ošetření semen studeným plazmatem na stavbu a funkci fotosyntetického aparátu brukve řepky olejky
 (Jaroslav DRŠKA)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//h0tnsp// | Specializace v pedagogice / AJu-Přu | Theses on a related topic

Růstové faktory řepky olejky (Brassica napus L.) a kukuřice seté (Zea mays L.) po ošetření obilek netermálním plazmatem
 (Tereza LANDOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//m8pgi3// | Specializace v pedagogice / Přu-Chu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)