Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Algoritmizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Algoritmizace učiva o slovních druzích pro druhý stupeň základní školy
 (Romana Wágnerová)

2018, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ygevw5// | Učitelství pro střední školy / český jazyk - dějepis | Theses on a related topic

Výuka algoritmizace na základní škole - aktuální stav
 (Jana BROMOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p527u4// | Učitelství pro základní školy / F-VTE/ZŠ navazující | Theses on a related topic

Návrh implementace tematického celku "Základy algoritmizace a programování" do školního vzdělávacího programu obou stupňů základní školy
 (Šárka Schlichtsová)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6062 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - hudební výchova, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika | Theses on a related topic

Hry a hlavolamy jako motivace ve výuce algoritmizace a programování na 2. stupni základní školy
 (Kateřina Hlaváčová)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5778 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika | Theses on a related topic

VÝUKA ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ NA ZŠ
 (Matěj SUDEK)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ganu11// | Učitelství pro základní školy / INF-Te | Theses on a related topic

Výuka algoritmizace v EasyLogo na 1. stupni ZŠ
 (Martina BARTÍKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//96xh2b// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Tvorba distančního kurzu předmětu Algoritmizace pro vzdělávání na vysokých školách
 (Viktor CHEJLAVA)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//iaxent// | Učitelství pro základní školy / INF-Te | Theses on a related topic

Tvorba distančního kurzu předmětu Algoritmizace pro vzdělávání na vysokých školách
 (Viktor CHEJLAVA)

2017, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wdml8l// | Učitelství pro základní školy / INF-Te | Theses on a related topic

Základy algoritmizace a programování v prostředí Scratch
 (Filip Šrámek)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7696 | Informatika / Informatika se zaměřením na vzdělávání, Základy techniky se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Výukový program pro zvládnutí základů programování a algoritmizace
 (Jaroslav NEZBEDA)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wndoe5// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)