Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

algoritmizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Výuka algoritmizace na základní škole - aktuální stav
 (Jana BROMOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p527u4// | Učitelství pro základní školy / F-VTE/ZŠ navazující | Theses on a related topic

Výzkum koncepcí ve výuce programování
 (Ondřej Kořínek)

2017, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eDi89 | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Nestandardní aplikační úlohy a problémy ve výuce RVP
 (Radmila Matušová)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hz7g7/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Inovace RVP a ŠVP v závislosti na aktuálních trendech výuky ICT na ZŠ a víceletých gymnáziích
 (Michaela ČAPKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vcbh06// | Učitelství pro základní školy / Fn-In | Theses on a related topic

Preventivní programy PČR v návaznosti na výuku práva dle RVP na 2. stupni ZŠ
 (Pavla PROCHÁZKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//unqd39// | Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Výuka informatiky v rámci RVP na základní škole
 (Jana NOVÁKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//j87vw8// | Učitelství pro základní školy / Učitelství Informatiky (jednooborové) pro základní školy | Theses on a related topic

Terénní výuka v zeměpise na 2. stupni ZŠ ve vztahu k českému RVP
 (Jan Kyška)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//7xho63// | Učitelství pro základní školy / anglický jazyk - zeměpis | Theses on a related topic

Průřezová témata v RVP a výuka matematiky
 (Lenka Kocmánková)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r0p2l/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství matematiky pro základní školy | Theses on a related topic

Aktuální vyučovací metody ve výuce předmětu technologie přípravy pokrmů v kontextu RVP pro obor vzdělávání Hotelnictví
 (Miloš Komínek)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e75sm/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby | Theses on a related topic

RVP, ŠVP a výuka informatiky na základní škole
 (Martina JAKUBČÍKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//lb10uu// | Informatika / Informatika - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové) | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)