Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mezinarodni dohody

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů z těchto dohod
 (Jiří Uvíra)

2006, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l1x3c/ | Právní specializace / Právo a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Silniční přeprava nebezpečných věcí podle mezinárodní dohody ADR
 (Adam Šalša)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128117 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Mezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí dle Dohody ADR
 (Tomáš Janoško)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dpwfn/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Dopady dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem na podniky v České republice
 (Michaela Stromková)

2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ql179w// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika - Podnik v mezinárodním prostředí | Theses on a related topic

Rola Európskej únie pri implementacii Parížskej dohody vo vzťahu k rozvojovým krajinám
 (Tamara Cibuľková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/81811 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie | Theses on a related topic

Mezinárodní přeprava podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
 (Martin Cempírek)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c5p6h/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Evropská unie jako aktér mezinárodních vztahů: případová studie jaderné dohody s Íránem
 (Jindřich Slunečko)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79591 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie | Theses on a related topic

Je regulace obchodu pomocí mezinárodní dohody CITES vhodným nástrojem ochrany ohrožených druhů rostlin a živočichů?
 (Martin Drýk)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/10066 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Potenciální přínosy dohody o volném obchodu EVFTA pro vybrané české podniky/sektory
 (Dominika Procházková)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//p3nwbj// | Ekonomika a management / Ekonomika a management mezinárodního obchodu | Theses on a related topic

Vliv dohody o volném obchodu mezi Evropskou Unií a Japonskem na vývoj evropského automobilového průmyslu
 (Tereza Knittelová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53385 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)